Αρχική Εταιρεία Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό

 

Οι Aνθρωποι μας είναι η Δύναμη μας. Κάνουν πράξη το όραμα μας και χτίζουν το μέλλον μας. Με πίστη στο ανθρώπινο δυναμικό μας επενδύουμε στην επιτυχία των έργων μας και ισχυροποιούμε τη θέση μας στην αγορά. Με απόλυτη επίγνωση της σημασίας που φέρουν οι ανθρώπινοι πόροι για μας, πώς προσφέρουν αξία στην επιχείρηση και συμβάλουν στην αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των στόχων μας, τους αντιμετωπίζουμε ως πηγή δημιουργίας και εξέλιξης του οργανισμού μας. Η χρήση της τεχνολογίας έχει διαδοθεί ευρύτατα, αλλά δεν υποτιμάμε τη σημασία του ανθρώπου στην κατασκευή και το χειρισμό του hardware και του software, και στη λήψη κρίσιμων για την απόδοση αποφάσεων.

Το προσωπικό μας απαρτίζεται από 6 βασικά τμήματα και τη Διοίκηση, όλοι εκπαιδεύονται στα νέα μέσα και δεδομένα συνεχώς, ώστε να αναπτύσσουν τις ικανότητες και τα ταλέντα τους δια βίου.

Τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας:

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της GI SECURITY s.a. είναι επιφορτισμένο με τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση νέων προϊόντων. Οι βασικές αρχές σχεδιασμού είναι προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, μεγάλης αξιοπιστίας, καινοτόμα και με ανταγωνιστικό κόστος. Σχεδιάζονται σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα Εθνικών και Ευρωπαϊκών οδηγιών και πιστοποιούνται. Χρησιμοποιούνται διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης. Στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης απασχολούνται μηχανικοί εξειδικευμένοι σε ανάπτυξη λογισμικού, σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, σχεδιασμό PCB και τεχνικών εγχειριδίων. Τα απασχολούμενα άτομα είναι πτυχιούχοι τεχνολογικής εκπαίδευσης ΑΕΙ καθώς και κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων.