Ασύρματο Quad Beam εξωτερικού χώρου 100m. 4 κανάλια δέσμης. 

850.00

ΑΣΥΡΜΑΤΟ 1 Ch Ασύρματο Quad Beam εξωτερικού χώρου 100m. 1 κανάλι δέσμης. 

800.00

Ασύρματο Quad Beam εξωτερικού χώρου 100m. 4 κανάλια δέσμης. 

850.00

ΑΣΥΡΜΑΤΟ 1 Ch Ασύρματο Quad Beam εξωτερικού χώρου 100m. 1 κανάλι δέσμης. 

800.00

(QUAD 200m, 4 Ch) Νέος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής 4 δεσμών εμβέλειας 200m. 

540.00

(QUAD 100m, 4 Ch) Νέος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής 4 δεσμών εμβέλειας 100m. 

480.00

(QUAD 60m, 4 Ch) Νέος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής 4 δεσμών εμβέλειας 60m. 

470.00

(QUAD 200m, 4 Ch) Νέος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής 4 δεσμών εμβέλειας 200m. 

700.00

(QUAD 100m, 4 Ch) Νέος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής 4 δεσμών εμβέλειας 100m. 

540.00