Ανιχνευτές - Μπουτόν

Maximum resultant voltage at IS8/20: 45.7V – Signal Loop IS 8/20: – – Power Loop IS 8/20: –
€140.00
Διευθυνσιοδοτημένη φαροσειρήνα για τον Addressable πίνακα της GST. Συνδέεται απευθείας στο loop και δημιουργεί οπτική και ηχητική ένδειξη εντάσεως 85dΒ@3m σε τάση λειτουργίας από Loop 24VDC, Τροφοδοσία 16~28VDC IP33. Διαστάσεις: διάμετρος 110mm x 97,5mm. Διαθέτει LPCB, CE, EN54 - port 3.
€84.00
Σειρήνα με οπτική ένδειξη συμβατή με τον πίνακα IFS7000. Είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με EN54-3.
€80.00
Addressable module της GST Στην είσοδο του δέχεται έως 15 συμβατικές συσκευές τις οποίες τις αναγγέλει ως ένα διευθυνσιοδοτημένο σημείο στην μονάδα. Ο προγραμματισμός γίνεται μέσω του programmer P-9910B. Διαθέτει ενδεικτική λυχνία Alarm - Fault Διαστάσεις: 120mm x 80mm x 43mm.
€74.00
Διευθυνσιοδοτούμενο module 1 εισόδου για addressable πίνακες σειράς GST. Δέχεται στην εισοδό του ένα σήμα Normaly open από οποιαδήποτε συσκευή και το μεταδίδει μέσω του βρόγχου στον πίνακα. Διαθέτει ενδεικτικό LED ενεργοποίησης και Fault. Διαστάσεις: 60 x 120mm x 80mm x 43mm.
€60.00
€60.00
Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς FD7150. Έχει σχεδιαστεί για εσωτερική εγκατάσταση Διευθυνσιοδοτούμενου Συστήματος Πυρανίχνευσης IFS7000. Είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN54-11: 2001 / A1: 2005, EN54-17: 2005 / AC : 2007.
€34.00
Οπτικός/θερμοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαγιάς παρέχει αξιόπιστη προειδοποίηση για κατάσταση πυρκαγιάς που ανταποκρίνεται σε σταθερή συγκέντρωση καπνού ή ρυθμό ανύψωσης καπνού ή σε θερμοκρασία ή σταθερό όριο θερμοκρασίας που ανιχνεύεται στις προστατευόμενες εγκαταστάσεις.
€32.00
Οπτικός ανιχνευτής πυρκαγιάς.Παρέχει αξιόπιστη έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά με κατάσταση πυρκαγιάς που ανταποκρίνεται σε σταθερή συγκέντρωση καπνού που εντοπίζεται στις προστατευόμενες εγκαταστάσεις Η ευαισθησία του καπνού (χαμηλή, μεσαία ή υψηλή) συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN54-7 και εί
€26.00
Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαγιάς. Παρέχει αξιόπιστη έγκαιρη προειδοποίηση για την κατάσταση πυρκαγιάς όταν επιτύχει ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας ή σταθερού ορίου θερμοκρασίας στις προστατευόμενες εγκαταστάσεις.Για πίνακα IFS7002.
€24.00
Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαγιάς. Παρέχει αξιόπιστη έγκαιρη προειδοποίηση για την κατάσταση πυρκαγιάς όταν επιτύχει όριο της θερμοκρασίας στις προστατευόμενες εγκαταστάσεις. Πρότυπα Α1S, A2S, BSσυμβατός με EN54-5. Για πίνακα IFS7002.
€24.00
Μπουτόν πυραασφάλειας με κλειδί επαναφοράς και ενδεικτικό LED. Θερμοκρασία λειτουργίας: -10~+ 50°C Διαστάσεις: 87 x 87 x 58 mm
€19.00
Βάση διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών σειράς 7201S
€4.60
Βάση στήριξης για την σειρα ανιχνευτών FD 7100.
€4.00

Addressable μπουτόν φωτιάς, περιλαμβάνει ενδεικτική λυχνία συναγερμού και κλειδί επαναφοράς. 22-35VDC , IP24D
Διαστάσεις: 89 x 93 x 27.5mm , Βάρος: 187g

€90.00

Σελίδες

Εγγραφή στο Ανιχνευτές - Μπουτόν