Εσωτερικές

Σειρήνα πυρανίχνευσης με flash 19~26VDC. 80~150mA, 90dB Διαστάσεις: 125 x 125 x 47mm
€18.00
Εσωτερική πιεζοηλεκτρική σειρήνα 110dB, 2VDC/300mA Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +60°C Διαστάσεις: 110 x 55 x 110mm
€16.00
Εσωτερική πιεζοηλεκτρική σειρήνα 110dB, 12VDC. Διαθέτει flash.
€7.00
Εσωτερική πιεζοηλεκτρική σειρήνα. Λευκή 12VDC, 110dB
€5.00

Εσωτερική πιεζοηλεκτρική σειρήνα 10-14VDC, 101dB, 120mA, θερμοκρασία λειτουργίας -25 με +55 C, ABS, λευκή, μονοτονική.
Περιλαμβάνει tamper. Διαστάσεις : 15.5 x 11.4 x 4.4 cm

 

€34.00

Εσωτερική πιεζοηλεκτρική σειρήνα 12V, 111dB, 190mA, διπλοτονική με 4 piezo.

€19.00

Εσωτερική πιεζοηλεκτρική σειρήνα 12V, 111dB, 190mA, διπλοτονική με 2 piezo.

€12.00

Εξωτερικού χώρου πιεζοηλεκτρονική σειρήνα αναγγελίας φωτιάς. 

€128.00

Εσωτερική πιεζοηλεκτρική σειρήνα 100dB με flash LED 8-15VDC. Μέγιστη κατανάλωση 200mA @ +13.8V. Διαστάσεις : 168 x 105 x 41mm

€26.00
Εγγραφή στο Εσωτερικές