Καλώδια

Καλώδιο video 75 Οhm, με επιπλέον 2 x 0.50mm καλώδια ρεύματος + 2 x 0.22mm καλώδια για ήχο ή επαφή ή εντολή. Διατίθεται σε συσκευασία των 100m

€1.40

Καλώδιο video 75 Οhm, σε συσκευασία των 100m.

€1.00

Επικασσιτερωμένο καλώδιο συναγερμού. Διατίθεται σε συσκευασία των 100m.

 

€0.90

Επικασσιτερωμένο καλώδιο συναγερμού με θωράκιση . Διατίθεται σε συσκευασία των 100m

 

€0.80

8 x 0.22 mm επικασσιτερωμένο καλώδιο συναγερμού με θωράκιση. Διατίθεται σε συσκευασία των 50m. ΜΕ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

€0.80

Επικασσιτερωμένο καλώδιο συναγερμού. Διατίθεται σε συσκευασία των 100m

 

€0.78

Επικασσιτερωμένο καλώδιο συναγερμού. Διατίθεται σε συσκευασία των 100m

 

€0.68

Επικασσιτερωμένο καλώδιο συναγερμού με θωράκιση . Διατίθεται σε συσκευασία των 100m.

 

€0.62
Επικασσιτερωμένο καλώδιο συναγερμού με θωράκιση. Διατίθεται σε συσκευασία των 50m. ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ
€0.62

Επικασσιτερωμένο καλώδιο συναγερμού. Διατίθεται σε συσκευασία των 100m

 

€0.62

Επικασσιτερωμένο καλώδιο συναγερμού με θωράκιση . Διατίθεται σε συσκευασία των 100m.

 

€0.52

Επικασσιτερωμένο καλώδιο συναγερμού. Διατίθεται σε συσκευασία των 100m

 

€0.50

Επικασσιτερωμένο καλώδιο συναγερμού. Διατίθεται σε συσκευασία των 100m

 

€0.48

Επικασσιτερωμένο καλώδιο συναγερμού. Διατίθεται σε συσκευασία των 100m

 

€0.38
Εγγραφή στο Καλώδια