Οροφής

Υπέρυθρος παθητικός ανιχνευτής οροφής 56 μοίρες στα 5m ύψος. 9-18VDC (χωρίς πολικότητα), επιλογή εξόδου ΝΟ/NC, 25mΑ κατανάλωση. Μπορεί να γίνει 360 μοιρών με την αφαίρεση των φίλτρων. Διαστάσεις: 12 x 4.7 cm. (Grade 2)
€75.00

Υπέρυθρος παθητικός ανιχνευτής οροφής 360 μοίρες με μήκος διαμέτρου 12m στα 3.6m ύψος. Πλήρη προστασία από RFI, υψηλή θερμοκρασία, θόρυβο. 360 - 62 ζώνες, 9.5-18VDC, 18mΑ, ρύθμιση παλμών 2/4.

€54.00

Υπέρυθρος παθητικός ανιχνευτής οροφής (δυνατότητα ρύθμισης ύψους) μήκος διαμέτρου 18m στα 5m ύψος. Πλήρη προστασία από RFI, υψηλή θερμοκρασία, θόρυβο. 360 - 276 ζώνες, 6-18VDC, 18mΑ, ρύθμιση παλμών 1/2/4.

€124.00

Υπέρυθρος παθητικός ανιχνευτής (Fresnel Lens) οροφής με κάλυψη 360 μοίρες και μήκος διαμέτρου 9,3m στα 3,6m ύψος εγκατάστασης.

€44.00

Υπέρυθρος παθητικός ανιχνευτής οροφής 360 μοίρες μήκος διαμέτρου 16m στα 5m ύψος. 10,5-28VDC (χωρίς πολικότητα), επιλογή εξόδου ΝΟ/NC, 25mΑ κατανάλωση. Διαστάσεις: 12 x 4.7 cm. (Grade 2)

 

€75.00

Υπέρυθρος / μικροκυματικός ανιχνευτής oροφής 360 ή 180 μοίρες με antimasking. Ύψος τοποθέτησης 2.5 m~5.0 m. Μέγιστη διάμετρος κάλυψης 20m 2x9 δέσμες τύπου “κουρτίνα”. Συχνότητα λειτουργίας 5,8GΗz. Μέγιστη ισχύς εκπομπής ΜW/m: 0.003MW/cm2 Διαθέτει μνήμη alarm. Μέγιστη κατανάλωση 15mA.

€240.00
Εγγραφή στο Οροφής