Παθητικά

Υπέρυθρος ασύρματος εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης με Antimasking. Γωνία ανίχνευσης 180 μοίρες μέσω 2x διπλών πυροηλεκτρικών στοιχείων. Εμβέλεια 12m, 12 ζώνες κάλυψης, ξεχωριστή ρύθμιση απόστασης και ευαισθησίας για την κάθε περιοχή των 90 μοιρών. Ύψος τοποθέτησης 0.8-1.2m.
€266.00
Υπέρυθρος ασύρματος εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης με γωνία ανίχνευσης 180 μοίρες μέσω 2x διπλών πυροηλεκτρικών στοιχείων. Εμβέλεια 12m, 12 ζώνες κάλυψης, ξεχωριστή ρύθμιση απόστασης και ευαισθησίας για την κάθε περιοχή των 90 μοιρών. Ύψος τοποθέτησης 0.8-1.2m. Ταχύτητα ανίχνευσης: 0.3~2m/sec.
€244.00
Υπέρυθρος εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης με γωνία ανίχνευσης 180 μοίρες μέσω 2x διπλών πυροηλεκτρικών στοιχείων με antimasking. Εμβέλεια 12m, 12 ζώνες κάλυψης, ξεχωριστή ρύθμιση απόστασης και ευαισθησίας για την κάθε περιοχή των 90 μοιρών. Ύψος τοποθέτησης 0.8-1.2m. Ταχύτητα ανίχνευσης: 0.3~2m/sec.
€244.00
Ασύρματος ανιχνευτής κίνησης με AntiMasking και μικροκύματα (10,525Ghz) Ανίχνευση 2 πυροηλεκτρικών στοιχείων με λειτουργία antimasking και Microwave (10.525GHz), Eμβέλεια 12m και 90 γωνία. Ύψος τοποθέτησης: 0.8-1.2m. Ταχύτητα ανίχνευσης: 0 3~2m/sec. Ευαισθησία: 2,0°C@0,6m/s.
€242.00
Ασύρματος εξωτερικός ανιχνευτής τύπου κουρτίνας με τεχνολογία Anti-masking. 2 δέσμες σε κάθε πλευρά. Εμβέλεια 12m σε κάθε πλευρά (24m σύνολο). Ανιχνεύσιμη ταχύτητα κίνησης: 0.3 - 2.0m/s. 5 επίπεδα ρύθμισης απόστασης (2,5 έως 12m). Ύψος τοποθέτησης: 0.8-1.2m. Τάση λειτουργίας: 3-9 VDC. Tamper. IP55
€230.00
Ενσύρματος ανιχνευτής κίνησης με Antimasking. Ανίχνευση 2 πυροηλεκτρικών στοιχείων με λειτουργία antimasking και Microwave (10.525GHz), Eμβέλεια 12m και 90 γωνία. Ύψος τοποθέτησης: 0.8-1.2m. Ταχύτητα ανίχνευσης: 0 3~2m/sec. Ευαισθησία: 2,0°C@0,6m/s. Διαθέτει 5 επίπεδα ρύθμισης απόστασης
€224.00
Υπέρυθρος εξωτερικός ανιχνευτής κίνησης με γωνία ανίχνευσης 180 μοίρες μέσω 2x διπλών πυροηλεκτρικών στοιχείων. Εμβέλεια 12m, 12 ζώνες κάλυψης, ξεχωριστή ρύθμιση απόστασης και ευαισθησίας για την κάθε περιοχή των 90 μοιρών. Ύψος τοποθέτησης 0.8-1.2m. Ταχύτητα ανίχνευσης: 0.3~2m/sec.
€224.00
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ Ασύρματος εξωτερικός 2πλός υπέρυθρος και μικροκυματικός ανιχνευτής κίνησης με τεχνολογία antimasking. Εμβέλεια 12m, 16 ζώνες κάλυψης και 90o γωνία. Τοποθετείται σε ύψος 0.8-1.2m. Ταχύτητα ανίχνευσης: 0,3~1,5m/sec. Ευαισθησία: 2oC @ 0,6m/sec. Διαθέτει 5 επίπεδα ρύθμισης απόστασης και
€210.00
Ασύρματος εξωτερικός ανιχνευτής τύπου κουρτίνας 2 δέσμες σε κάθε πλευρά. Εμβέλεια 12m σε κάθε πλευρά (24m σύνολο) Ανιχνεύσιμη ταχύτητα κίνησης: 0.3 - 2.0m/s 5 επίπεδα ρύθμισης απόστασης (2,5 έως 12m) Ύψος τοποθέτησης: 0.8-1.2m. Τάση λειτουργίας: 3-9 VDC Tamper. IP55
€210.00
Ενσύρματος ανιχνευτής κίνησης με Antimasking. Ανίχνευση 2 πυροηλεκτρικών στοιχείων με λειτουργία antimasking και Microwave (10.525GHz), Eμβέλεια 12m και 90 γωνία. Ύψος τοποθέτησης: 0.8-1.2m. Ταχύτητα ανίχνευσης: 0 3~2m/sec. Ευαισθησία: 2,0°C@0,6m/s. Διαθέτει 5 επίπεδα ρύθμισης απόστασης
€200.00
Εξωτερικός ανιχνευτής τύπου κουρτίνας με τεχνολογία Anti-masking. 2 δέσμες σε κάθε πλευρά. Εμβέλεια 12m σε κάθε πλευρά (24m σύνολο) Ανιχνεύσιμη ταχύτητα κίνησης: 0.3-2.0m/s 5 επίπεδα ρύθμισης απόστασης (2,5 έως 12m) Ύψος τοποθέτησης: 0.8-1.2m Τάση λειτουργίας: 9.5 - 18VDC. Tamper. IP55
€194.00
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ Ασύρματος με τεχνολογία antimasking εξωτερικός υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης 2 πυροηλεκτρικών στοιχείων. Εμβέλεια 12m, 16 ζώνες κάλυψης και 90o γωνία. Τοποθετείται σε ύψος 0.8-1.2m. Ταχύτητα ανίχνευσης: 0,3~1,5m/sec. Ευαισθησία: 2oC @ 0,6m/sec. Διαθέτει 5 επίπεδα ρύθμισης απόστασης και
€192.00
Ενσύρματος ανιχνευτής κίνησης με Antimasking. Ανίχνευση 2 πυροηλεκτρικών στοιχείων με λειτουργία antimasking εμβέλεια 12m και 90 γωνία. Ύψος τοποθέτησης 0.8-1.2m. Ταχύτητα ανίχνευσης: 0 3~2m/sec. Ευαισθησία: 2,0°C@0,6m/s Διαθέτει 5 επίπεδα ρύθμισης απόστασης και SMDA logic για αποφυγή ψευδών
€180.00
Εξωτερικός ανιχνευτής τύπου κουρτίνας με 2 δέσμες σε κάθε πλευρά. Εμβέλεια 12m σε κάθε πλευρά (24m σύνολο) Ανιχνεύσιμη ταχύτητα κίνησης: 0.3-2.0m/s. 5 επίπεδα ρύθμισης απόστασης (2,5 έως 12m). Ύψος τοποθέτησης: 0.8-1.2m. Τάση λειτουργίας: 9.5 - 18VDC Tamper. IP55.
€170.00
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ Ασύρματος εξωτερικός υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης 2 πυροηλεκτρικών στοιχείων. Εμβέλεια 12m, 16 ζώνες κάλυψης και 90o γωνία. Τοποθετείται σε ύψος 0.8-1.2m. Ταχύτητα ανίχνευσης: 0,3~1,5m/sec. Ευαισθησία: 2oC @ 0,6m/sec. Διαθέτει 5 επίπεδα ρύθμισης απόστασης και
€166.00

Σελίδες

Εγγραφή στο Παθητικά