Σειρήνες

Addressable σειρήνα η οποία τροφοδοτείται από το loop 95db. Διαστάσεις: 60 x 0,93mm

€100.00

Σειρήνα πυρανίχνευσης με flash 12-30VDC. Προστασία ανάποδης πολικότητας 50mA / 24VDC, 100dB. Διαστάσεις: 8.1 x 8.1 x 5.2 cm.

€18.00

Σειρήνα πυρανίχνευσης χωρίς flash 12-30VDC. Προστασία ανάποδης πολικότητας 22mA / 24VDC, 100dB. Διαστάσεις : 8.1 x 8.1 x 3.2 cm

€11.00
Εγγραφή στο Σειρήνες