τροφοδοτικά 12VDC

Παλμοτροφοδοτικό 12VDC 15A, 9 εξόδων για CCTV. 

€74.00

Παλμοτροφοδοτικό γενικής χρήσης 12VDC 3A, 1ας εξόδου με υποστήριξη μπαταρίας.

€54.00
Εγγραφή στο τροφοδοτικά 12VDC