Τα νέα μας

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ στο NEWSLETTER μας για να μάθετε πρώτοι μόλις βγει το νέο Β2Β website!

http://eepurl.com/gsAQ-T

__________________________________________________________________________________

NEO B2B WEBSITE για την G.I. SECURITY S.A.

Έρχεται Σύντομα το ΝΕΟ Β2Β website της G.I. SECURITY S.A. όπου, οι επαγγελματίες εγκαταστάτες μπορούν πλέον να αναζητήσουν εύκολα και γρήγορα τα προϊόντα που ικανοποιούν τις ανάγκες τους, να ελέγξουν τη διαθεσιμότητά τους, να δρομολογήσουν την παραγγελία και την αποστολή τους όλες τις ήμερες και ώρες της εβδομάδας εργάσιμες ή μη.

Ο κάθε επαγγελματίας θα μπορεί να δει όλα τα προϊόντα της εταιρείας με τα συνοδευτικά τους έγγραφα και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών τους χαρακτηριστικών με έξυπνα δυναμικά φίλτρα αναζήτησης. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων είναι εμφανής σε πραγματικό χρόνο και άμεσα με την καταχώρηση της παραγγελίας οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας. Επίσης παρέχεται δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, βλέποντας αναλυτικά τις διαφορές στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τις τιμές τους καθώς και προβολής των σχετικών και συμβατών προϊόντων με αυτό που έχει επιλεγεί.

Μέσω της ιστοσελίδας ο κάθε εγγεγραμμένος συνεργάτης θα έχει πρόσβαση στην καρτέλα της εταιρείας του με όλες τις εγγραφές τιμολογίων και πληρωμών για όποιο χρονικό διάστημα θέλει ενώ μπορεί να δει σε πραγματικό χρόνο την πορεία της εκάστοτε παραγγελίας με πλήρη ανάλυση των προϊόντων που περιέχει τις τιμές ανά είδος καθώς και τις αντίστοιχες εκπτώσεις.

Μείνετε Συντονισμένοι!!

_________________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται στην αγορά και στο διαδίκτυο μια εταιρεία με παρόμοιο αντικείμενο με εμάς, με παραπλανητική χρήση σημάτων, επωνυμίας, φωτογραφιών, προιόντων, διεύθυνσης και λοιπών στοιχείων της Εταιρείας μας G.I. SECURITY S.A.

Η εν λόγω εταιρεία ουδεμία σχέση, έγκριση, σχετική εξουσιοδότηση ή οποιαδήποτε άδεια έχει με την εταιρεία μας G.I. SECURITY S.A.

Για την επίσημη ενημέρωση σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας μας στο www.GIsecurity.gr και

στα social media στο Facebook https://www.facebook.com/GreeceInternational/,

στο Twitter https://twitter.com/GIsecurity

και στο Instagram https://www.instagram.com/GIsecuritysa/

________________________________________________________________________


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«G. I. Security Ανώνυμη και Εμπορική εταιρεία ηλεκτρονικών
ειδών – ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας»,
με διακριτικό τίτλο «G. I. Security SA», σε έκτακτη Γενική
Συνέλευση.


Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό, το Διατακτικό της, από
8 Φεβρουαρίου 2019 και υπ. αριθ. 449/2019, Απόφασης του ΜΠρΑθ
(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) καθώς και μετά από Απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της
εταιρείας, «G. I. Security SA», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 6η
Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της
έδρας της εταιρείας (16ο χλμ της Λεωφόρου Λαυρίου – Παιανία).


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.- Η, από 8 Ιουλίου 2019, Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου της
εταιρείας μας, «G. I. Security SA», για τη διαχειριστική περίοδο, από
1ης Ιουλίου 2010 μέχρι την 30η Ιουνίου 2018, που παραδόθηκε
σήμερα από το ΣΟΛ στη Διοίκηση της εταιρείας, σε συμμόρφωση και
με τη σχετική διάταξη της, από 8 Φεβρουαρίου 2019 και υπ. αριθ.
449/2019, Απόφασης του ΜΠρΑθ (Διαδικασία Εκούσιας
Δικαιοδοσίας), η οποία επιβάλλει την άμεση ανάληψη σοβαρών
διαχειριστικών, διοικητικών και ενδίκων πρωτοβουλιών.
Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. τις 08/07/2019 19:09:13

2.- Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας, «G. I.
Security SA».


3.- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μας, «G. I. Security
SA», για την κάλυψη, άμεσων και κατεπειγουσών, αναγκών της
εταιρικής επιχείρησης, όπως κατέδειξε και ο, ανωτέρω (υπό 1),
Έκτακτος Διαχειριστικός Έλεγχος, μέχρι του ποσού των τριακοσίων
χιλιάδων (300.000) ευρώ.


Οι κκ μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην, ως άνω,
Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της
εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες, πριν από τη Γενική
Συνέλευση που συγκαλείται με την παρούσα, πρέπει να καταθέσουν
τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή απόδειξη
κατάθεσης των μετοχών στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή
σε οποιαδήποτε Τράπεζα, ορίζοντας και τους τυχόν αντιπροσώπους
τους.


Όσοι μέτοχοι δε συμμορφωθούν, μπορούν να συμμετάσχουν
στη, συγκαλούμενη, Γενική Συνέλευση, μόνον αν τους παρασχεθεί
σχετική άδειά της.


Παιανία, 8 Ιουλίου 2019.


Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

 

Ο Πρόεδρος