Νέα προϊόντα

PTC
Plastic transparent cover for FD7150 and FD3050
€3.00
Breakable seal για τη σειρά FD3050
€0.50
The installation set АС 8003 is designed for installation of Fire Detectors 7000 and 8000 Series on rough surfaces. The set might be used with bases 8000, 8000D, 8000R, 8000RD, 7100, 7100A.
€4.00
The installation set АС 8002 is designed for installation of Fire Detectors 7000 and 8000 Series in damp premises or premises where condensate is formed; for example, hangars, tunnels, underground stations, shafts, etc. The set might be used with bases 8000, 8000D, 8000R, 8000RD, 7100, 7100A.
€6.00
The installation set АС 8001 is designed for external installation of Fire Detectors 7000 and 8000 Series. The set might be used with bases 8000, 8000D, 8000R, 8000RD, 7100, 7100A
€3.00
Φωτεινός επαναλήπτης. Designed to duplicate the light signal from activated automatic fire detector. Central placed LED (f10 mm) and specially designed reflector provides maximal visibility.
€4.50
Designed for sound signal of activated automatic fire detector.
€8.00
SB 112F is designed to signalize for fire sound signal in fire alarm systems. The sounder is compatible with fire alarm panels, which provide in alarm mode output 24 V.
€60.00
Μπουτόν επιλογής λειτουργίας (Αuto / Manual).
€22.00
Μπουτόν παράτασης έναρξης κατάσβεσης
€18.00
Μπουτόν ακύρωσης κατάσβεσης
€18.00
Μπουτόν χειροκίνητης κατάσβεσης
€18.00
Μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς
€14.00
Πίνακας κατάσβεσης/πυρανίχνευσης 3 ζωνών 1 μιας περιοχής. Οι 2 πρώτες ζώνες χρησιμο ποιούνται για την κατάσβεση, με διασταύρωση ζωνών και η τρίτη για απλή πυρανίχνευση. Η κάθε ζώνη μπορεί να δεχθεί έως 32 ανιχνευτές. Καθυστέρηση έναρξης κατάσβεσης από 10 δευτερόλεπτα έως
€580.00
The UniPOS-Intellect software solution is used for applications where graphical information and video surveillance of the fire and fault events are required.
€1,400.00
The interface module RS-LAN is an auxiliary device for establishment the communication of Fire Control Panels, manufactured by UniPOS with a personal computer through the internet network. The operation of the module is ensured by software, including not only the
€350.00
The Interface Module RS232/485 is fully compatible with the FS5100 and FS5200 UniPOS conventional panels. Applicable for PC application and Conventional Network Repeater integration.
€95.00
Maximum resultant voltage at IS8/20: 45.7V – Signal Loop IS 8/20: – – Power Loop IS 8/20: –
€140.00
Βάση διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών σειράς 7201S
€4.60
Βάση στήριξης για την σειρα ανιχνευτών FD 7100.
€4.00
FD7204 is applicable for sound and LED indication of events registered in Interactive Fire Alarm System IFS7000. FD7204 is certified on EN54-3.
€40.00
The manual call point FD7150 is designed for indoor installation as a component of an Addressable Fire Alarm System IFS7000 series.The unit is compatible with the requirements of the European Standard EN54-11:2001/A1:2005, EN54-17:2005/AC:2007.
€34.00
The fire detector provides reliable warning of a Fire condition responding to fixed threshold smoke concentration or rate of rise or the temperature or fixed temperature threshold detected in the protected premises.
€36.00
The fire detector provides reliable early warning of a Fire condition responding to fixed threshold smoke concentration detected in the protected premises. The smoke sensitivity (low, middle or high) is in compliance with the European Standard EN54-7 and it is
€26.00
The fire detector provides reliable early warning of a Fire condition upon reaching a rate of rise of the temperature or fixed temperature threshold in the protected premises.
€24.00
The fire detector provides reliable early warning of a Fire condition upon reaching a rate of rise of the temperature or fixed temperature threshold in the protected premises.
€24.00
Interactive Fire Control Panel IFS7002 – two signal loops Fire Control Panel and all devices in the loops are fully programmable. Two-way exchange of data between Fire Control Panel and connected in the lops devices.
€910.00
DB 8000S is a common base, applicable for the standard fire alarm installations. It is used with the conventional indoor sounder 8204C.
€3.00
The conventional indoor sounder 8204С is applicable for sound and LED indication of events registered in Fire Alarm Systems. 8204C is compliant with EN54-3.
€20.00
Base with schottky diode – Further improvement of the operation reliability through the built-in diode for removed fire detector application.
€4.80
Base with schottky diode & resistor – Combined current threshold base and build-in Diode base for reliability improvement and compatibility
€5.00
Current treshold base for the UniPOS 8000 series compatibility with 3rd party equipment.
€4.00
Βάση πυρανιχνευτών με ρελέ για όλους τους πυρανιχνευτές σειρας 8000, με ενσωματωμένο ρελέ για χρήση σε συστήματα συναγερμού.
€9.00
Βάση πυρανιχνευτών για όλους τους πυρανιχνευτές της σειρας 8000.
€4.00
Optical flame fire detector FD 8040 is designed to provide early warning of a fire condition responding to open flame. The fire detector reacts within the light spectrum of the flame and has maximum sensitivity of the infrared range.
€54.00