Ανιχνευτές - Μπουτόν

Maximum resultant voltage at IS8/20: 45.7V – Signal Loop IS 8/20: – – Power Loop IS 8/20: –
€140.00
FD7204 is applicable for sound and LED indication of events registered in Interactive Fire Alarm System IFS7000. FD7204 is certified on EN54-3.
€40.00
The fire detector provides reliable warning of a Fire condition responding to fixed threshold smoke concentration or rate of rise or the temperature or fixed temperature threshold detected in the protected premises.
€36.00
The manual call point FD7150 is designed for indoor installation as a component of an Addressable Fire Alarm System IFS7000 series.The unit is compatible with the requirements of the European Standard EN54-11:2001/A1:2005, EN54-17:2005/AC:2007.
€34.00
The fire detector provides reliable early warning of a Fire condition responding to fixed threshold smoke concentration detected in the protected premises. The smoke sensitivity (low, middle or high) is in compliance with the European Standard EN54-7 and it is
€26.00
The fire detector provides reliable early warning of a Fire condition upon reaching a rate of rise of the temperature or fixed temperature threshold in the protected premises.
€24.00
The fire detector provides reliable early warning of a Fire condition upon reaching a rate of rise of the temperature or fixed temperature threshold in the protected premises.
€24.00
Μπουτόν πυραασφάλειας με κλειδί επαναφοράς και ενδεικτικό LED. Θερμοκρασία λειτουργίας: -10~+ 50°C Διαστάσεις: 87 x 87 x 58 mm
€19.00
Βάση διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών σειράς 7201S
€4.60
Βάση στήριξης για την σειρα ανιχνευτών FD 7100.
€4.00

Διευθυνσιοδοτημένος 3πλός φωτοηλεκτρικός / θερμικός / θερμοδιαφορικός ανιχνευτής της GST. Ανιχνεύει ταυτόχρονα την ύπαρξη καπνού / υπέρβαση θερμοκρασίας ανω των 58oC / αποότομη μετάβαση θερμοκρασίας 3oC / λεπτό. Διαθέτει έξοδο για Led επαναλήπτη. Θερμοκρασία λειτουργίας: -10oC ~ +50oC.

€60.00

Διευθυνσιοδοτούμενο μπουτόν χειροκίνητης αναγγελείας φωτιάς για addressable πίνακες σειράς GST. Αποτελείται από υλικό ABS. Resetuble (non-beaning glass). Λαμβάνει διεύθυνση ηλεκτρονικά από τον P-9910B programmer (παρέχεται ξεχωριστά) Διαθέτει LPCB, CE-CPD, EN54-Part 11.

€60.00

Διευθυνσιοδοτημένος θερμικός και θερμοδιαφορικός της GST. Η Fixed θερμοκρασία είναι στους 85oC. Διαθέτει 2Led, κύκλωμα αυτοελέγχου, έξοδο για φωτεινό επαναλήπτη. Τάση λειτουργίας 16~28V. Συνδέεται χωρίς πολικότητα στο Loop. Για τον ορισμό διεύθυνσης χρειάζεται ο ειδικός προγραμματιστής P-9910B.

€46.00

Διευθυνσιοδοτημένος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού της GST. Διαθέτει 2Led, κύκλωμα αυτοελέγχου, έξοδο για φωτεινό επαναλήπτη. Τάση λειτουργίας 16~28V. Συνδέεται χωρίς πολικότητα στο Loop. Για τον ορισμό διεύθυνσης χρειάζεται ο ειδικός προγραμματιστής P-9910B. Διαστάσεις: 100mm x 41mm.

€46.00

The KL700A Series uses a microprocessor for measurement and communication. An enhanced protocol ensures the overall integrity and error free operation of the fire system, without compromising speed.

€94.00

Pages

Subscribe to Ανιχνευτές - Μπουτόν