Μελέτες - Projects

ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Η G.I. SECURITY S.A. επενδύει στο προσωπικό της με συνεχή εκπαίδευση, τόσο σε θέματα διασφάλισης ποιότητας όσο και σε θέματα νέας τεχνολογίας, τεχνικών σεμιναρίων και μελέτης Συστημάτων Ασφαλείας. Διαθέτουμε Διπλωματούχους Μηχανικούς, έτοιμους να προσφέρουν σε όλους τους επαγγελματίες εγκαταστάτες τις υπηρεσίες και τις γνώσεις τους. Η μελέτη και ο σχεδιασμός γίνεται από επαγγελματίους μηχανικούς της G.I. SECURITY S.A. με τους οποίους αποφασίζετε από κοινού το τελικό Σύστημα που θα τοποθετηθεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας και τις ανάγκες του χώρου.

Η εκτέλεση των εργασιών μελέτης, γίνεται βάση των τεχνικών προδιαγραφών, τα πρότυπα, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, καθώς και σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης εφαρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται ένα ποιοτικό, λειτουργικό και ασφαλές έργο. Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα των συστημάτων ασφαλείας και η τεχνογνωσία και το έμπειρο προσωπικό της, σας εξασφαλίζουν την ιδανική λύση για κάθε εφαρμογή.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική ζήτηση σε εξειδικευμένες εφαρμογές ή επιπλέον πληροφορίες χρειαστείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Project της εταιρείας μας.

projects@gisecurity.gr