Αρχική ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ / UPS PULSAR ΠΛΑΚΕΤΑ 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

PULSAR ΠΛΑΚΕΤΑ 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Κωδικός : AWZ 579

Ο AWZ-579 είναι παθητική συσκευή που επιτρέπει την κατανομή της παροχής ισχύος. Ένα αναμφισβήτητο πλεονέκτημα της χρήσης του AWZ-579 σε συστήματα παρακολούθησης που ρευματοδοτούνται από ένα κεντρικό σημείο είναι η επιπλέον προστασία από ανεπιθύμητες παρεμβάσεις.

 

Kατασκευαστής : PULSAR