Αρχική ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕΙΡΙΑΚΑ / ΔΙΚΤΥΑΚΑ ACCESS CONTROL KERI Πίνακας access control για έλεγχο εισόδου/εξόδου 4 θυρών, 4-8 Readers

KERI Πίνακας access control για έλεγχο εισόδου/εξόδου 4 θυρών, 4-8 Readers

Κωδικός : NXT-4D

4-8 Readers. Πίνακας access control για έλεγχο εισόδου/εξόδου 4 θυρών. Ενσωματωμένη θύρα TCP/IP χωρίς χρήση RJ-45. Ethernet (TCP/IP) network αρχιτεκτονική μεταξύ των πινάκων (peer-to-peer) και Host Server. Συνδεσιμότητα στο υπάρχον LAN / WAN / Ethernet ή δημιουργία συγκεκριμένου δικτυού CAT-5 μεταξύ των πινάκων. Ενσωματωμένη MAC Address για παραμετροποίηση με την χρήση ενός κουμπιού. Είσοδος για tamper. Ενσωματωμένος connector 4 Pins και RJ Jack για δικτυακή σύνδεση. Επαναπροσδιοριζόμενες Είσοδοι και Έξοδοι. Flash Memory για εύκολη αναβάθμιση λογισμικού. Connectors για γρήγορη αποσύνδεση. Έως και 256 πίνακες (1024 πόρτες) και 4096 είσοδοι/έξοδοι ανά δίκτυο. 50.000 χρήστες, 10.000 επιλεγμένα γεγονότα ανά πίνακα. Μεταλλικό κουτί με κλειδαριά. Κωδικοποίηση 128 Bit. Εκτεταμένη διασύνδεση Ι/Ο με χρήση μακροεντολών. Έλεγχος ανελκυστήρων. Δυνατότητα χρήσης πολλαπλών καρτών ανά χρήστη. Χρήση κάρτας και κωδικού για διπλή επιβεβαίωση. Αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση κάρτας με χρονοπρόγραμμα. Γενικό κλείδωμα / ξεκλείδωμα με ένα κουμπί. Χρήση γενικού Anti-Passback, έλεγχο περιοχών και επιτήρηση χρήστη. Popup φωτογραφίας χρήστη και επιβεβαίωση με video στη χρήση κάρτας. Συμβατό με βιομετρικούς Reader. Χρήση χαρτών.

 

Kατασκευαστής : KERI